Ինքնաստուգում

10006, 400005, 100, 1224,  400004  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։ 400005, 1224,3033, 12004, 1972, 829, 1020006  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։1020006, 303322000000, 1004, 1051,  2000924,   5011062 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։ 22000000,10041000000000000000, 3685, 428883, 2560, 785555554  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։ 1000000000000000,3685,2560,2052, 12557, 1470, 256403  թվերից առանձնացրեք … Continue reading Ինքնաստուգում

Մաթեմատիկա

1. 42,480 Ըստ 3-ի բաժանելիության հայտանիշի 3-ի են բաժանվում այն թվերը որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում են 3-ի։ 2.Ըստ 9-ի բաժանելիության հայտանիշի 9-ի են բաժանվում այն թվերը որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի180,369 ։ 3.Եթե թվի գրառման մեջ վերջին երկու թվանշանները0-ներ են կամ կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, ապա:տրված թիվը բաժանվում է 4-ի։ 200,216 4. 12, … Continue reading Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա․ Պարապմունք 10

Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․ 34‧(20+5)=34x20+34x5=850 (30+52)‧25=30x25+25x32=24,800‬ (160-32)‧103=103x160+103x32=530,656‬ 2․Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 252‧60+60‧48=(252+48)x60=1800 723‧57-123‧57=(723-123)x57=34200 477‧89+23‧89= (477+23)x89=44,500‬ 62·180-62·80=(180-80)x62=6200 3․ Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 51·255+51·110+51·35=(255+110+35)x51= 120400 61·145+61·53+61·52=(145+53+52)x61=15,250‬ 104·243-104·53-104·90=(243-90-53)x104=10,400‬ Խնդիրներ մաթեմատիկայի  ֆլեշմոբից: 4. Եռանկյան պարագիծը 62 սմ է:  Նրա կողմերից մեկը 26 սմ է: Մյուս երկու կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 3 անգամ: … Continue reading Մաթեմատիկա․ Պարապմունք 10

Մաթեմատիկա

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ Օրինակներ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285 17(9-4)=17‧9-17‧4=153-68=85 Օրինակներ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400 164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200 Առաջադրանքներ 1. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․ 634‧(90+6)= 60864 634*90+634*6=60864 (370+58)‧27=11556 27*370+58*27=11556  (110-32)‧101= 7878 101*110-101*32=7878 (120-19)‧180= 18180 120*180-19*180=18180 2. Ստուգեք բաշխական օրենքի ճիշտ լինելը՝  18‧(7+5)=18‧7+18‧5 15‧(18-9)=15‧18-15‧9 3. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 132‧70+70‧68 =(132+68)*70=200*70=1400 973‧37-27‧37 =(937-27)*37=910*37=37670 388‧99+12‧99 =(388+12)*99=400*99=39,600 462·120-462·70=(120-70)*462=50*462=23100 4. … Continue reading Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ․ 12374 > 9389, 9999 > 1111, 59688 > 39687 , 598678 < 599689, 100856978 > 100856989, 4564646 > 99999, 2. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի փոքր 14566 < 55698, 2367894 < 2367994, 67678952 և 999459, 64545 և45646 3. Աստղանիշի փոխարեն գրել համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունները ճիշտ լինեն․ … Continue reading Մաթեմատիկա