Մայրենի 2,10,2020

191Ա)գրպաններ, սեղաններ, թռչուններ,Բ)փնջեր, սրտեր, գրեր, ձվեր, սրեր, քթեր 192 Հերթական ոլորաններից հետո երևում են սրբավայրերը։ Վերևում արձաններ են նստած։ Արձանները կորցրել էին գլուխները։ Երկրաշարժը բազմիցս սասանել էին այդ լեռների գագաթները, օտար բանակների զինվորները ձգտել են խորտակել իրենց անհասանելի ու թշնամական սրբավայրերը։ Արձանները  բարձրաքանդակն ու գազանի կերպարանքները կերտված են հիանալի վարդապետների կողմերից։ 193 հրեշներ, կանայք, գլուխներ, առյուծներ, … Continue reading Մայրենի 2,10,2020