Մայրենի 05,12,2019

Արագ ընթացող-արագընթաց, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-կենաց, վեպ գրող-վիպասան, բառարան գրողբառարանագիր, արտասահմանում ապրող մարդ-օտարերկրացի, բույսերի մասին գիտություն-բուսաբանություն։

Հականիշ-հակ+ա+նիշ, բանջարանոց-բանջար+ա+նոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտական-աշակերտ+ական, տարրական-տարր+ական, գլխավոր-գլուխ+ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտամուկ-դաշտ+ա+մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարստություն-հարուստ+ություն, կերառատ-կեր+առատ, վտանգ- չի բաժանվում։

Ա-պարզ, Բ-բարդ ածանցավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s