Այրարատ

Այրարատը (Ատրադատա(կրակատուր), Ավուրարատ) տարածվում էր Արաքսի միջին հոսանքի ավազանում և Արածանիի վերնագավառում: Այն շրջապատված էր արևմուտքում Տայքով և Բարձր Հայքով, հարավում՝ Տուրուբերանով և Վասպուրականով, արևելքում՝ Սյունիքով, իսկ հյուսիսում՝ Գուգարքով: Արևմուտքում նրա սահմանը կազմում էր Մեծրաց կամ Տայոց լեռնաշղթան, հարավում Այծպտկունք գագաթից մինչև Շարիան լեռնաշղթայի հյուսիսարևմտյան փեշերրը, Այրարատի սահմանն անցնում էր Հայկական պարի ջրբաժան բարձրություններով, ապա Շարիան և Ծաղկանց լեռներով դիմում էր դեպի արևելք՝ Թոնդուրեկ, իսկ այստեղից էլ Արաքս: Այրարատում կային մի շարք լճակներ, որոնցից նշանավոր էին Մեծամորի լիճը, Գայլատուն և Ծովակ Հյուսիսոն: Այրարատ նահանգի գետերն էին Ուրց, Ախուրյան, Մեծամոր, Հրազդան, Ազատ, Վեդի, Նախճավան: Տնտեսական խոշոր նշանակություն է ունեցել Արարատյան դաշտի ճահճուտներում ապրող որդի մի տեսակը, որից պատրաստել են չգունաթափվող ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ներկը:

Image result for Այրարատ նկարներ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s