ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանքներ

  1. Քանի՞  կող, գագաթ, նիստ  ունի ուղղանկյունանիստը։ 12կողմ, 8գագաթ, 6նիստ։
  2. Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5դմ, 7դմ,  8դմ։
  1. Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝          2 դմ,  12 սմ, 10 սմ։
  1. Հաշվեք  6 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։ 6*6*6=216
  2. Հաշվեք  5 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։ 5*5*5=125
  • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 15սմ, 16սմ, 17 սմ։ 15*16*17=4080
  • Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն  է ավելի  մեծ, որն ունի 7սմ երկարություն, 5սմ լայնություն և  10սմ բարձրություն, թե՞ այն ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, որն ունի 10սմ երկարություն, 7սմ լայնություն և  5սմ բարձրություն։ Նույնն է
  • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

5 դմ, 4 դմ,  6 դմ։ v=5*6*4=1200դմ3

  • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

3 դմ,  6 սմ, 10 սմ։ v=3*6*10=1800սմ3

  1. Հաշվեք  7 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։ v=7*7*7=343դմ3